• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat Telewizji Polskiej S.A.

09:52, 31.12.2021
Komunikat Telewizji Polskiej S.A.!!! pusty LEAD !!!

Spotkanie Prezesa Jacka Kurskiego z Wicepremierem Jackiem Sasinem w dniu 28 grudnia 2021 r. jest częścią szerzej zakrojonych działań zmierzających do ochrony interesu ekonomicznego nadawcy publicznego.

Telewizja Polska niezmiennie pozostaje niekwestionowanym liderem oglądalności na rynku telewizyjnym, co potwierdzają wszelkie pomiary i dane rynkowe, również wyniki badań Nielsena. Obserwowane jednak już od kilku lat rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarów Nielsena a MOR opartymi na danych z 300 tys. dekoderów, rodzą obawy o możliwość ponoszenia przez TVP strat finansowych w rozliczeniach z reklamodawcami, gdyż opierają się one właśnie na danych monopolisty Nielsena. Różnice pomiędzy wynikami pomiarów MOR i Nielsen w ostatnim okresie wykazują coraz więcej anomalii, co zważywszy na fakt nietransparentności Nielsena, który odmówił Telewizji Polskiej uczciwego audytu, zmusza Telewizję do zintensyfikowania działań zmierzających do ich wyjaśnienia i skompensowania. Niezależnie od przygotowań do pozwu przeciwko Nielsenowi, Telewizja Polska planuje wdrożyć do rozliczeń z rynkiem nową walutę opartą na badaniu Krajowego Instytutu Mediów, które według planów KRRiT, organu właściwego konstytucyjnie do spraw radiofonii i telewizji, zostanie uruchomione w 2022 r.