Maciej Łopiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa

Jacek Kurski, Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

Mateusz Matyszkowicz, Członek Zarządu Telewizji Polskiej