STANOWISKO Z DNIA 26 CZERWCA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 4/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2019

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

UCHWAŁA NR 3/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

UCHWAŁA NR 2/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

UCHWAŁA NR 1/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP

Uchwała nr 1/2018 Rady Programowej TVP S.A.w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wyciąg)