Uchwała nr 1/2018 Rady Programowej TVP S.A.w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wyciąg)

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

STANOWISKO RADY PROGRAMOWEJ TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

UCHWAŁA NR 2/2017 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018

UCHWAŁA NR 1/2017 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny planów finansowo – programowych TVP S.A.