Jak to się robi w Niemczech? System poboru opłat abonamentowych w Niemczech

Sprawozdanie Zarządu TVP S.A. z wykorzystania wpływów abonamentowych na realizację misji publicznej w 2005 roku

Komunikat KRRiT dot. osób, które nie złożyły na poczcie oświadczeń o zwolnieniu z opłat abonamentowych

Stanowisko Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” ws. prób likwidacji telewizji publicznej