Stanowisko Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” ws. prób likwidacji telewizji publicznej