• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Wspólne pismo szefów TVP S.A., Polsatu i TVN do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego

11:57, 01.09.2008
Wspólne pismo szefów TVP S.A., Polsatu i TVN do Marszałka Sejmu RP Bronisława KomorowskiegoDoświadczenie krajów europejskich bardziej niż Polska zaawansowanych w zamianie naziemnej telewizji analogowej na cyfrową pokazuje, że proces ten wymaga współdziałania organów władzy publicznej i nadawców – szczególnie w sytuacji, gdy dla blisko połowy gospodarstw domowych nadajniki naziemne są jedynym źródłem sygnału telewizyjnego.

Standardem Unii Europejskiej jest współistnienie prywatnych i publicznych stacji telewizyjnych. W większości krajów europejskich abonament jest powszechną formą dofinansowania mediów publicznych, które jednocześnie mają ustawowo narzucone pewne ograniczenia w pozyskiwaniu przychodów reklamowych. Modele są różne: od całkowitego zakazu nadawania reklam /BBC/, przez ograniczenia ich nadawania w dni świąteczne i w czasie najwyższej oglądalności /ZDF, ARD/ lub co najmniej zakaz przerywania programów reklamami /TVP/. Niezależnie od różnic, abonament w Europie jest traktowany jako sprawdzona forma pomocy publicznej w zamian za dodatkowe powinności programowe narzucone nadawcom niekomercyjnym. Uważamy, że w dyskusji na temat abonamentu powinny być rozważone przede wszystkim kwestie związane ze stopniem komercjalizacji działalności nadawcy publicznego oraz definicja jego misji.

Podzielając intencje ochrony interesu publicznego w polityce audiowizualnej państwa proponujemy zachowanie systemu abonamentowego, ale zmodyfikowanego w ten sposób, aby tę formę daniny publicznej widzowie mogli odliczać od należnych państwu podatków. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację zadań związanych z misją nadawcy publicznego, a zarazem wesprze cały rynek medialny w procesie cyfryzacji, ponieważ największy nadawca będzie miał środki na wsparcie tego procesu.

Szanowny Panie Marszałku!

Polski rynek mediów elektronicznych sprosta europejskiej konkurencji, jeśli polityka regulacyjna prowadzona będzie w sposób zintegrowany. Obecnie kluczowy dla tego rynku jest proces cyfryzacji. Jego przebieg w dużej mierze zależeć będzie od zdolności najpopularniejszych stacji telewizyjnych do współdziałania z polityką państwa. W tym kontekście debata na temat źródeł i sposobów finansowania TVP powinna mieć wymiar dyskusji o tym, jak ma wyglądać nowy, cyfrowy rynek telewizyjny w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gwarantowanego ustawą o radiofonii i telewizji, ustabilizowanego przez abonament istnienia nadawców publicznych. Mając powyższe na względzie prosimy Pana Marszałka o możliwość spotkania, podczas którego chcielibyśmy omówić główne problemy dotyczące rozwoju rynku telewizyjnego w Polsce.


Z poważaniemPrzewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polsat SA Zygmunt Solorz-Żak
Prezes Zarządu TVN SA Piotr Walter
Prezes Zarządu TVP S.A. Andrzej Urbański

Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.

Szanowny Panie Marszałku !

Proces cyfryzacji rynku mediów elektronicznych oznacza w najbliższych latach konieczność przygotowania się polskich nadawców do znaczących inwestycji w zakresie budowy infrastruktury, jak i oferty programowej pozwalającej sprostać rosnącej konkurencji. Z tej perspektywy niezwykle ważna jest wyważona polityka regulacyjna państwa w dziedzinie systemu finansowania stacji telewizyjnych. Tocząca się obecnie w Polsce debata na temat ewentualnej likwidacji opłat abonamentowych przeznaczonych na działalność TVP powinna zostać poszerzona o wątki związane z kosztami procesu cyfryzacji telewizji naziemnej.


Podziel się:  Więcej
Doświadczenie krajów europejskich bardziej niż Polska zaawansowanych w zamianie naziemnej telewizji analogowej na cyfrową pokazuje, że proces ten wymaga współdziałania organów władzy publicznej i nadawców – szczególnie w sytuacji, gdy dla blisko połowy gospodarstw domowych nadajniki naziemne są jedynym źródłem sygnału telewizyjnego.

Standardem Unii Europejskiej jest współistnienie prywatnych i publicznych stacji telewizyjnych. W większości krajów europejskich abonament jest powszechną formą dofinansowania mediów publicznych, które jednocześnie mają ustawowo narzucone pewne ograniczenia w pozyskiwaniu przychodów reklamowych. Modele są różne: od całkowitego zakazu nadawania reklam /BBC/, przez ograniczenia ich nadawania w dni świąteczne i w czasie najwyższej oglądalności /ZDF, ARD/ lub co najmniej zakaz przerywania programów reklamami /TVP/. Niezależnie od różnic, abonament w Europie jest traktowany jako sprawdzona forma pomocy publicznej w zamian za dodatkowe powinności programowe narzucone nadawcom niekomercyjnym. Uważamy, że w dyskusji na temat abonamentu powinny być rozważone przede wszystkim kwestie związane ze stopniem komercjalizacji działalności nadawcy publicznego oraz definicja jego misji.

Podzielając intencje ochrony interesu publicznego w polityce audiowizualnej państwa proponujemy zachowanie systemu abonamentowego, ale zmodyfikowanego w ten sposób, aby tę formę daniny publicznej widzowie mogli odliczać od należnych państwu podatków. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację zadań związanych z misją nadawcy publicznego, a zarazem wesprze cały rynek medialny w procesie cyfryzacji, ponieważ największy nadawca będzie miał środki na wsparcie tego procesu.

Szanowny Panie Marszałku!

Polski rynek mediów elektronicznych sprosta europejskiej konkurencji, jeśli polityka regulacyjna prowadzona będzie w sposób zintegrowany. Obecnie kluczowy dla tego rynku jest proces cyfryzacji. Jego przebieg w dużej mierze zależeć będzie od zdolności najpopularniejszych stacji telewizyjnych do współdziałania z polityką państwa. W tym kontekście debata na temat źródeł i sposobów finansowania TVP powinna mieć wymiar dyskusji o tym, jak ma wyglądać nowy, cyfrowy rynek telewizyjny w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gwarantowanego ustawą o radiofonii i telewizji, ustabilizowanego przez abonament istnienia nadawców publicznych. Mając powyższe na względzie prosimy Pana Marszałka o możliwość spotkania, podczas którego chcielibyśmy omówić główne problemy dotyczące rozwoju rynku telewizyjnego w Polsce.


Z poważaniemPrzewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polsat SA Zygmunt Solorz-Żak
Prezes Zarządu TVN SA Piotr Walter
Prezes Zarządu TVP S.A. Andrzej Urbański

Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.