Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat Piotr Zemła

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat dr hab. Maciej Taborowski

Sekretarz Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat Anisa Gnacikowska