• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.

14:30, 14.11.2016
Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!
 
„Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”

Podziel się:  Więcej
Celem głównym projektu jest poprawa jakości wypełniania przez Telewizję Polską publicznej misji poprzez szersze udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego.

Przedstawiony powyżej cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji szeregu celów pośrednich: ­
- zmniejszenie barier w dostępie do zasobów dziedzictwa kulturowego, ­
- lepsza jakość cyfrowo udostępnianych zasobów dziedzictwa kulturowego, ­
- większa liczba digitalizowanych audycji, ­
- poprawa zaplecza technologicznego,
- pozwalającego na digitalizację i rekonstrukcję zasobów dziedzictwa kulturowego, ­
- polepszenie możliwości ponownego wykorzystania zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego, ­
- poprawa wizerunku TVP, jako instytucji aktywnie działającej na rzecz zachowania i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego.

Planowane efekty projektu ­ Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 97266 szt. ­
Liczba wygenerowanych kluczy API – 1 szt. ­
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 1szt. ­
Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego – 152400 GB. ­
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – 152400 GB.
­ Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 836 szt. ­
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 836 szt. ­
Liczba utworzonych API – 1 szt. ­
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 1 szt. ­
Liczba nowych linii do digitalizacji – 1 szt.
1. Wartość projektu: 80 780 000,00 zł
2. Wkład Funduszy Europejskich: 59 891 045,40 zł
3. Łączny poziom dofinansowania projektu ze środków UE (EFRR): 84,39%