• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.

14:30, 14.11.2016
Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!
 
„Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”

Celem głównym projektu jest poprawa jakości wypełniania przez Telewizję Polską publicznej misji poprzez szersze udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego.

Przedstawiony powyżej cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji szeregu celów pośrednich: ­
- zmniejszenie barier w dostępie do zasobów dziedzictwa kulturowego, ­
- lepsza jakość cyfrowo udostępnianych zasobów dziedzictwa kulturowego, ­
- większa liczba digitalizowanych audycji, ­
- poprawa zaplecza technologicznego,
- pozwalającego na digitalizację i rekonstrukcję zasobów dziedzictwa kulturowego, ­
- polepszenie możliwości ponownego wykorzystania zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego, ­
- poprawa wizerunku TVP, jako instytucji aktywnie działającej na rzecz zachowania i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego.

Planowane efekty projektu ­ Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 97266 szt. ­
Liczba wygenerowanych kluczy API – 1 szt. ­
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 1szt. ­
Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego – 152400 GB. ­
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – 152400 GB.
­ Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 836 szt. ­
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 836 szt. ­
Liczba utworzonych API – 1 szt. ­
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 1 szt. ­
Liczba nowych linii do digitalizacji – 1 szt.
1. Wartość projektu: 80 780 000,00 zł
2. Wkład Funduszy Europejskich: 59 891 045,40 zł
3. Łączny poziom dofinansowania projektu ze środków UE (EFRR): 84,39%