• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Telewizja Polska rozpoczęła realizację projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TV

15:33, 04.04.2019
Telewizja Polska rozpoczęła realizację projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TV!!! pusty LEAD !!!

Ponad 2000 pozycji pochodzących z Regionalnych Archiwów TVP S.A. zostanie zachowanych w wersji cyfrowej. Zdigitalizowane zostaną materiały telewizyjne, filmy dokumentalne i reportaże o ogromnym znaczeniu historycznym, edukacyjnym i kulturowym. 28 stycznia 2019 Telewizja Polska rozpoczęła realizację projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. – DIGI TVP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 
fot. TVP

DIGI TVP to kolejny projekt realizowany przez TVP mający na celu ochronę dóbr narodowego dziedzictwa kulturowego. Od 2017 roku Telewizja Polska realizuje projekt „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” w ramach którego digitalizacji zostaje poddanych 836 tytułów filmów fabularnych, dokumentalnych, spektakli Teatru Telewizji, programów edukacyjnych i seriali. Dzięki temu projektowi Telewizja Polska stworzy najbogatszą cyfrową bibliotekę z najciekawszymi archiwalnymi produkcjami telewizyjnymi. W ramach projektu powstała także najbardziej zaawansowana technicznie w Europie pracownia digitalizacji i rekonstrukcji materiałów audiowizualnych.

Odpowiedzialność płynąca z posiadania bogatych zasobów zrodziła potrzebę ich ochrony przed degradacją oraz zapomnieniem. Z tego względu TVP postawiło sobie za cel bycie liderem w branży rekonstrukcji cyfrowej, do którego dąży realizując prestiżowe projekty w skali Europy i świata.

W zasobach archiwalnych Oddziałów Regionalnych TVP znajdują się ogromne zbiory materiałów stanowiących olbrzymią wartość poznawczą i edukacyjną w zakresie współczesnej historii Polski oraz kultury poszczególnych regionów. Dzięki projektowi DIGI TVP wyselekcjonowane pozycje audiowizualne zostaną zdigitalizowane w najlepszej możliwej rozdzielczości oraz w części poddane procesowi rekonstrukcji. W zależności od stanu zachowanego materiału dokonana zostanie: korekcja barwna i kontrastowa, eliminacja artefaktów i uszkodzeń obrazów, stabilizacja obrazu.

Materiały filmowe digitalizowane w ramach projektu DIGI TVP pochodzić będą z siedmiu Ośrodków Regionalnych TVP: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław. W trzech z nich: Katowicach, Krakowie i Wrocławiu powstaną też lokalne pracownie rekonstrukcji.

Odnowione materiały zostaną udostępnione w wysokiej rozdzielczości w dedykowanym kanale on-line TVP. Ponadto wybrane pozycje będą emitowane w programach Telewizji Polskiej.
Planowane efekty projektu:
• 2 000 zdigitalizowanych oraz udostępnionych materiałów
• Ponad 50 TB danych
• Nieodpłatny dostęp do zdigitalizowanych filmów on-line, dla wszystkich zainteresowanych.

1. Wartość projektu: 53 420 766,00 zł
2. Wkład Funduszy Europejskich: 42 247 363,70 zł
3. Łączny poziom dofinansowania projektu ze środków UE (EFRR): 84,63%
4. Czas realizacji projektu: 28.01.19 – 30.09.2022.


Projekt „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.” jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.