• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Telewizja Polska rozpoczęła realizację projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TV

15:33, 04.04.2019
Telewizja Polska rozpoczęła realizację projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TV!!! pusty LEAD !!!

Ponad 2000 pozycji pochodzących z Regionalnych Archiwów TVP S.A. zostanie zachowanych w wersji cyfrowej. Zdigitalizowane zostaną materiały telewizyjne, filmy dokumentalne i reportaże o ogromnym znaczeniu historycznym, edukacyjnym i kulturowym. 28 stycznia 2019 Telewizja Polska rozpoczęła realizację projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. – DIGI TVP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 
fot. TVP

Podziel się:  Więcej
DIGI TVP to kolejny projekt realizowany przez TVP mający na celu ochronę dóbr narodowego dziedzictwa kulturowego. Od 2017 roku Telewizja Polska realizuje projekt „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” w ramach którego digitalizacji zostaje poddanych 836 tytułów filmów fabularnych, dokumentalnych, spektakli Teatru Telewizji, programów edukacyjnych i seriali. Dzięki temu projektowi Telewizja Polska stworzy najbogatszą cyfrową bibliotekę z najciekawszymi archiwalnymi produkcjami telewizyjnymi. W ramach projektu powstała także najbardziej zaawansowana technicznie w Europie pracownia digitalizacji i rekonstrukcji materiałów audiowizualnych.

Odpowiedzialność płynąca z posiadania bogatych zasobów zrodziła potrzebę ich ochrony przed degradacją oraz zapomnieniem. Z tego względu TVP postawiło sobie za cel bycie liderem w branży rekonstrukcji cyfrowej, do którego dąży realizując prestiżowe projekty w skali Europy i świata.

W zasobach archiwalnych Oddziałów Regionalnych TVP znajdują się ogromne zbiory materiałów stanowiących olbrzymią wartość poznawczą i edukacyjną w zakresie współczesnej historii Polski oraz kultury poszczególnych regionów. Dzięki projektowi DIGI TVP wyselekcjonowane pozycje audiowizualne zostaną zdigitalizowane w najlepszej możliwej rozdzielczości oraz w części poddane procesowi rekonstrukcji. W zależności od stanu zachowanego materiału dokonana zostanie: korekcja barwna i kontrastowa, eliminacja artefaktów i uszkodzeń obrazów, stabilizacja obrazu.

Materiały filmowe digitalizowane w ramach projektu DIGI TVP pochodzić będą z siedmiu Ośrodków Regionalnych TVP: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław. W trzech z nich: Katowicach, Krakowie i Wrocławiu powstaną też lokalne pracownie rekonstrukcji.

Odnowione materiały zostaną udostępnione w wysokiej rozdzielczości w dedykowanym kanale on-line TVP. Ponadto wybrane pozycje będą emitowane w programach Telewizji Polskiej.
Planowane efekty projektu:
• 2 000 zdigitalizowanych oraz udostępnionych materiałów
• Ponad 50 TB danych
• Nieodpłatny dostęp do zdigitalizowanych filmów on-line, dla wszystkich zainteresowanych.

1. Wartość projektu: 53 420 766,00 zł
2. Wkład Funduszy Europejskich: 42 247 363,70 zł
3. Łączny poziom dofinansowania projektu ze środków UE (EFRR): 84,63%
4. Czas realizacji projektu: 28.01.18 – 27.01.22


Projekt „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.” jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.