Warunki i zasady skorzystania z nieodpłatnego czasu – audycje wyborcze

Wniosek o przydział czasu – audycje wyborcze

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Dz. U. poz. 344

Kontakt

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy