• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Koniec batalii sądowej! TVP Polonia wraca do Ameryki Północnej i Południowej

19:37, 08.02.2021
Koniec batalii sądowej! TVP Polonia wraca do Ameryki Północnej i Południowej!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska S.A. zakończyła sukcesem proces z firmą Spanski Enterprises Inc. prowadzony przed Sądem w Nowym Jorku.


Podziel się:  Więcej
Kanadyjska firma Spanski Enterprises Inc. pierwszą umowę z Telewizją Polską podpisała w roku 1994 r. Jednak to decyzje związane z poddaniem umowy pod prawo amerykańskie, podjęte, gdy w zarządzie Telewizji Polskiej zasiadał prezes Robert Kwiatkowski, obecnie członek Rady Mediów Narodowych spowodowały, że wszelkie spory o naruszenia kontraktu musiały być rozstrzygane w USA i były dla TVP niezwykle kosztowne.

Umowa pomiędzy TVP a firmą Spanski Enterprises wygasła 13 grudnia 2019 r. Jeszcze przed tą datą, Spanski Enterprises Inc. wystąpił z powództwem przeciwko Telewizji Polskiej S.A. i rozpoczął spór sądowy, w którym dowodził, że ma prawo do jednostronnego wydłużenia czasu trwania umowy uprawniającej do wyłącznej dystrybucji programu TVP Polonia na terenie obu Ameryk na kolejne 10 lat.

Warunki umowy z firmą Spanski Enterprises Inc. zakładały wyłączność tej firmy do dystrybucji TVP Polonia na określonych rynkach oraz dawały jej wiele innych uprawnień, które Telewizja oceniała, jako niekorzystne dla nadawcy publicznego.

Telewizja Polska broniąc prawa do samodzielnego wyboru sposobu dystrybucji i ewentualnych partnerów, zmuszona była do wstrzymania dystrybucji programu TVP Polonia na terytorium obu Ameryk w ostatniej fazie sporu. Dzięki pomyślnie zakończonemu procesowi program TVP Polonia będzie niebawem ponownie dostępny dla naszych rodaków w Amerykach, szczególnie dla Polonii zamieszkującej tak licznie Stany Zjednoczone.