• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Telewizja Polska integruje działania marketingowe

14:46, 26.03.2024
Telewizja Polska integruje działania marketingowe!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska rozszerza Biuro Reklamy o departament marketingu. Dotychczasowe działania marketingowe zostaną połączone w ramach jednego Biura Reklamy i Marketingu pod kierownictwem Marcina Gudowicza. Nowa inicjatywa organizacyjna, która obejmie zarówno działalność marketingową, sprzedażową, jak i reklamową, ma na celu stworzenie efektywnej i spójnej struktury, która wykorzysta synergię pomiędzy obszarami marketingu i reklamy oraz usprawni procesy komunikacyjne.

Telewizja Polska rozszerza Biuro Reklamy o departament marketingu. Dotychczasowe działania marketingowe zostaną połączone w ramach jednego Biura Reklamy i Marketingu pod kierownictwem Marcina Gudowicza. Nowa inicjatywa organizacyjna, która obejmie zarówno działalność marketingową, sprzedażową jak i reklamową, ma na celu stworzenie efektywnej i spójnej struktury, która wykorzysta synergię pomiędzy obszarami marketingu i reklamy oraz usprawni procesy komunikacyjne.

 

Celem tych zmian jest stworzenie jednego zespołu do wszystkich działań promocyjnych i komunikacyjnych, które dotyczą oferty Telewizji Polskiej. Zespół marketingowy w ramach struktur Biura Reklamy i Marketingu skupi się na kompleksowym opracowaniu długo - oraz krótkoterminowych strategii promocji i komunikacji poszczególnych kanałów, formatów oraz wydarzeń specjalnych, uwzględniając trendy i oczekiwania widzów.

 

To kolejna zmiana, której celem jest zintegrowanie działań i usprawnienie procesów decyzyjnych. Dotychczas działania marketingowe rozproszone były w różnych biurach, co zaburzało proces komunikacji. Telewizja Polska przechodzi gruntowaną zmianę. Naszym celem jest odbudowanie wiarygodności i silnej pozycji na rynku, opartej o rzetelne dziennikarstwo i świetną ofertę programową, z którą chcemy dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców. Działania marketingowe i promocyjne muszą w skuteczny i atrakcyjny sposób ten proces wspierać – mówi Tomasz Sygut, Dyrektor Generalny Telewizji Polskiej.

 

Marcin Gudowicz w nowej strukturze będzie Dyrektorem Biura Reklamy i Marketingu, poszerzając tym samym swoje dotychczasowe obowiązki. Zastępcą Dyrektora ds. Marketingu zostanie Anita Tomasik, która dotychczas pracowała w Radiu ZET. Będzie współodpowiedzialna za planowanie, koordynację i wdrażanie kompleksowej strategii marketingu i komunikacji w TVP.

 

Nowe wyzwania i rosnące oczekiwania widzów oraz partnerów biznesowych wymagają nowych rozwiązań organizacyjnych, dlatego też dokonujemy integracji Biura Reklamy i Marketingu, aby skuteczniej reagować na wyzwania, jakie niesie ze sobą dzisiejszy rynek mediowy. Optymalizacja struktury oraz procesów będzie kluczowym elementem procesu integracji. Naszym głównym celem jest stworzenie spójnej i wydajnej struktury, która pozwoli nam lepiej dostosować się do wymagań rynku. Wierzymy, że ta nowa inicjatywa wzmocni pozycję Telewizji Polskiej na rynku mediów – Marcin Gudowicz, Dyrektor Biura Reklamy i Marketingu.


Obecnie trwają prace strategiczne, które obejmą wszystkie kluczowe aspekty integrowania zespołów marketingowych oraz Biura Reklamy. 

 

Telewizja Polska jest przekonana, że zmiany organizacyjne dotyczące obszaru marketingu, komunikacji programowej oraz reklamy, pozwolą sprostać wszystkim wyzwaniom rynku. Znacząco przyczyni się to także do promowania wartości i wypełniania misji nadawcy publicznego.