Lokal gastronomiczny TVP w Warszawie przy ul. Moniuszki 2/2A

Powierzchnia użytkowa w Warszawie przy ul. Woronicza 17

Nieruchomość TVP w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24

Nieruchomość gruntowa w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 7

Lokal użytkowy nr 1b przy ul. Ksawerów 23A (166,3 m2)

Działka nr ew. 68 przy ul. Domaniewskiej w Warszawie

Lokal nr 1b ul. Ksawerów 23 w Warszawie (168,6 m2)

Zdjęcia działki ul. Ksawerów

Zdjęcia - Jachranka

Zdjęcia - Piaseczno

Zdjęcia - Sarnówek

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości TVP S.A. w Gdańsku (Sobótki)