• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

ZAMÓWIENIA I CENNIK

14:27, 20.09.2022
ZAMÓWIENIA I CENNIKZLECENIA I WYCENA USŁUG

ZLECENIA I WYCENA USŁUG

Do realizacji zamówienia niezbędne jest wypełnienie wniosku o udostępnienie lub zlecenia wykonania digitalizacji/rekonstrukcji, które można pobrać powyżej. 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym cennikiem oraz zasadami udostępniania. 

Jeśli szukasz miejsca gdzie możesz uzyskać licencję to najlepszymi adresatami będą: 

Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej TVP S.A. – w zakresie audycji, na wszelkich polach eksploatacji, z wyłączeniem: 
- TVP Sport – w zakresie audycji sportowych 
- Telewizyjnej Agencji Informacyjnej – w zakresie audycji informacyjnych i publicystycznych 
- Oddziałów Terenowych TVP S.A. – w zakresie audycji własnych Oddziałów Terenowych, przechowywanych w ich zbiorach. 

Zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 98, poz. 680), wnioskodawca występujący o udostępnienie dokumentu wizyjnego lub fonicznego, ponosi koszty użycia urządzeń technicznych w celu odtworzenia tego dokumentu. Jeżeli z udostępnieniem jest związana konieczność wykonania kopii tego dokumentu, wnioskodawca ponosi także koszty jej wykonania.