• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Każdy obywatel w zasięgu Regionalnego Systemu Ostrzegania

16:16, 25.06.2015
Każdy obywatel w zasięgu Regionalnego Systemu Ostrzegania!!! pusty LEAD !!!

Od 1 lipca 2015 r. Regionalny System Ostrzegania zostanie rozszerzony o możliwość otrzymywania komunikatów dotyczących istotnych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia mieszkańców we wszystkich kanałach Telewizji Polskiej dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej oraz za pomocą sms-ów.

 
Uczestnicy spotkania

Podziel się:  Więcej
Zgodnie z harmonogramem umowy zawartej 1 stycznia br. pomiędzy Telewizją Polską a Ministrem Administracji i Cyfryzacji, dotyczącej wdrożenia w Polsce usługi Regionalnego Systemu Ostrzegania, od 1 lipca br. komunikaty RSO będą się pojawiać we wszystkich kanałach Telewizji Polskiej dostępnych na MUX-3.

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się w czwartek, 25 czerwca br. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, minister Andrzej Halicki ogłosił wejście w drugi etap rozwoju usługi RSO, polegający na stworzeniu systemu bardziej nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie i dostępnego dla obywateli. Systemu, który sprawia, że państwo jest przyjazne obywatelom i myśli o ich bezpieczeństwie. Możliwe jest to dzięki zaangażowaniu i misji publicznej Telewizji Polskiej, która od początku realizuje projekt wspólnie z ministerstwem.

Prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun wskazał na wartości, jakie niesie ze sobą naziemna telewizja cyfrowa.

- To nie tylko zwykłe przejście z telewizji analogowej na cyfrową, to coś więcej. Dowodem tego jest właśnie Regionalny System Ostrzegania, który został wdrożony regionalnie w woj. lubuskim, a teraz obejmuje już cały kraj i od 1 lipca wszystkie kanały Telewizji Polskiej dostępne na MUX-3 – powiedział prezes Braun. Jednocześnie podkreślił, że Telewizja Polska jako narzędzie polskiego państwa wspólnie z administracją rządową i samorządową realizuje wiele ważnych społecznie przedsięwzięć. Jednym z tego przykładów jest właśnie Regionalny System Ostrzegania.

Podczas czwartkowego spotkania zostały podpisane listy intencyjne pomiędzy Andrzejem Halickim, Ministrem Administracji i Cyfryzacji i Magdaleną Gaj Prezesem Urzędem Komunikacji Elektronicznej a czterema operatorami telefonii komórkowej: Orange Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A. w sprawie współpracy przy przekazywaniu komunikatów RSO za pomocą sms-ów do obywateli od 1 lipca 2015 r. Sms-y będą miały charakter obszarowy i będą dostarczały komunikaty o naprawdę istotnych ostrzeżeniach zagrażających życiu lub zdrowiu obywateli. Komunikaty będą otrzymywać obywatele z województwa na terenie, którego wystąpi zagrożenie.
***

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to jedyna w Polsce i jedna z niewielu na świecie multiplatformowa usługa informująca obywateli o lokalnych i ogólnopolskich zagrożeniach związanych z zagrożeniem życia lub mienia. Dzięki RSO obywatele mogą w szybki i łatwy sposób dotrzeć do informacji o zagrożeniach dla życia, zdrowia oraz mienia, a także do porad, jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Celem Systemu jest zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków.

Komunikaty i ostrzeżenia w RSO rozpowszechniane są elektronicznie w wielu postaciach:

 - napisów DVB w programie TVP Regionalna, a od 1 lipca 2015 r. – we wszystkich programach na MUX-3,
 - telegazety skojarzonej z programami na MUX-3 poza TVP Info oraz TVP Rozrywka,
 - powiadomień aplikacji mobilnych dla telefonów komórkowych oraz tabletów dla systemów operacyjnych (Android, iOS, WindowsPhone) również w trybie push,
 - informacji na Platformie Hybrydowej TVP,
 - krótkich wiadomości tekstowych (sms) na telefony komórkowe – od 1 lipca 2015 r.

Telewizja Polska jako partner Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój technologiczny usługi RSO realizuje ją od czerwca 2013 r., kiedy nastąpiło pilotażowe wdrożenie usługi w województwie lubuskim. Od 1 stycznia 2014 roku usługa RSO świadczona jest na terenie całego kraju. Usługa RSO została doceniona przez ekspertów wyróżnieniami: Złotą Anteną Świata Telekomunikacji w kategorii Produkt Roku 2013 oraz godłem promocyjnym Teraz Polska.


Centrum Informacji TVP