• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Oświadczenie ws wypowiedzi p. Marii Ciunelis nt. serialu „Korona królów”

19:47, 16.01.2018
Oświadczenie ws wypowiedzi p. Marii Ciunelis nt. serialu „Korona królów”!!! pusty LEAD !!!

W związku z wypowiedziami pani Marii Ciunelis na temat serialu produkcji TVP S.A. pt. „Korona królów”, mając na uwadze ochronę dobrego imienia Telewizji Polskiej oraz osób związanych z produkcją serialu, Telewizja Polska informuje:


Podziel się:  Więcej
Współpraca z autorkami pierwszych scenariuszy, w tym Panią Marią Ciunelis, została zakończona na skutek decyzji, podjętej po stronie Telewizji Polskiej. Dla Telewizji Polskiej oczywista i priorytetowa była kwestia polubownego zakończenia tej współpracy, co miało swój finał w zawartym porozumieniu. Porozumienie uregulowało wszystkie sprawy związane ze współpracą TVP z autorkami pierwszych scenariuszy. Na mocy tego Porozumienia Telewizja Polska nabyła prawo do wprowadzenia zmian do scenariuszy, jak również zmiany ogólnej koncepcji serialu. Mając na uwadze dobro i rozwój projektu, dalsze prace nad serialem Telewizja Polska powierzyła Pani Ilonie Łepkowskiej, doświadczonej i uznanej scenarzystce. Pani Ilona Łepkowska zgodziła się na współpracę, zastrzegając konieczność uregulowania wszystkich spraw z autorkami pierwszych scenariuszy, co zostało zapewnione we wspomnianym wyżej porozumieniu.
W związku z tym TVP z ogromnym zdziwieniem odbiera wygłaszane przez Panią Marię Ciunelis opinie dotyczące serialu, w tym opinie dotyczące współpracy z Panią Łepkowską, i warstwy literackiej utworu. Opinie te nie mają uzasadnienia, nie są poparte faktami ani stanem prawnym. Wypowiedzi Pani Ciunelis godzą w dobre imię Telewizji Polskiej oraz współpracujących przy serialu osób, a pośrednio są też krzywdzące i dezorientujące dla milionów widzów serialu „Korona Królów”.