• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Spektakularny sukces produkcji TVP na Festiwalu „Losy Polaków 2020"

13:02, 18.11.2020
Spektakularny sukces produkcji TVP na Festiwalu „Losy Polaków 2020"!!! pusty LEAD !!!

Na XV Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków 2020”, który odbył się 14 listopada, sukcesy odniosły produkcje Telewizji Polskiej. Pierwszą nagrodę w kategorii „Filmy i programy telewizyjne – Nagroda Prezesa TVP Jacka Kurskiego” przyznano Magdalenie i Rafałowi Kołodziejczykom za produkcje „Nie tylko Enigma” i „Mocni nadzieją. Lubelski lipiec 1980”.

 
Kadr ze spektaklu "Inspekcja"

Podziel się:  Więcej
„Nie tylko Enigma” to film wyprodukowany przez TVP3 Lublin, który podejmuje niezwykle istotny, a stosunkowo mało znany aspekt polskiej historii w okresie II wojny światowej, wkład polskiego wywiadu pracującego w okupowanej Polsce, a „Mocni nadzieją” opowiada o Lubelskim Lipcu ’80, który poprzedzał strajki sierpniowe. W tej samej kategorii III miejsce przypadło Annie Dąbrowskiej i Marcie Pietrasiewicz za „Patrona pojednania” (produkcja TVP Polonia). Dokument przedstawia historię męczeńskiej śmierci katolickiego księdza Zygmunta Pisarskiego z rąk hitlerowców na Lubelszczyźnie.

„GRAND PRIX Nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” otrzymał spektakl Teatru Telewizji „Inspekcja” (prod. TVP) na podstawie tekstu Grzegorza Królikiewicza, w reżyserii Jego syna Jacka Raginis-Królikiewicza. W ocenie jury było to najwybitniejsze dzieło spośród prac nadesłanych na Festiwal. Spektakl ukazuje sytuację wziętych do niewoli przez Sowietów polskich oficerów, którzy stali przed wyborem dochować wierności Ojczyźnie za cenę śmierci, czy pójść na współpracę z wrogiem. Pierwszą nagrodę w kategorii „Filmy dokumentalne. Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich” zdobyli Grażyna i Bogdan Czermińscy za „Lobo” (produkcja TVP3 Lublin). Film ukazuje ewolucję bohatera LOBO, czyli Józefa Łobodowskiego poety, pisarza i dziennikarza od przedwojennej fascynacji komunizmem do zdecydowanego antykomunisty, politycznego emigranta i współpracy z Radiem Madryt. Jury Festiwalu przyznało także III nagrodę w tej samej kategorii Bogusławie Stanowskiej-Cichoń za film „Góry zakwitną sadami” oraz za „Wileńskiego wybawiciela”. Film jest historią Polaka z Wileńszczyzny zaangażowanego w konspirację w ramach Armii Krajowej, który zmuszony jest opuścić na zawsze rodzinne strony z obawy przed sowieckimi represjami. Próbuje kontynuować swoją walkę, a gdy ta okazuje się niemożliwa pod zmienionym nazwiskiem wstępuje do zakonu Karmelitów Bosych.

Konspirator” (prod. TVP) Sławomira Koehlera zajął I miejsce w kategorii „Filmy upamiętniające 40. rocznicę powstania „Solidarności”. Nagroda Fundacji Solidarności Dziennikarskiej”.

Drugą nagrodą w kategorii „Filmy edukacyjne nagroda Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka” uhonorowano Leszka Wiśniewskiego za film „Jedyny taki wykrywacz uśpionego zabójcy” (koprod. TVP3 Lublin). W dokumencie pokazano nieznany aspekt polskiego wkładu w zwycięstwo nad Niemcami - opracowanie prototypu najlepszego w tym czasie na świecie wykrywacza min, który znalazł się na wyposażeniu armii brytyjskiej i amerykańskiej.

Również drugą nagrodę w kategorii „Filmy ukazujące życie Polaków za granicą” zdobył Jarosław Mazur za dokument „Beacon Hill – Amerykańska Częstochowa”. To filmowa opowieść produkcji TVP3 Lublin o polskim Sanktuarium Maryjnym w Doylestone i roli paulina o. Michała Zembrzuskiego.

„WracaMy” Magdaleny Piejko i „Drugie pokolenie” Przemysława Toczka (oba produkcji TVP Polonia) otrzymały ex quo III nagrodę w kategorii „Filmy ukazujące życie Polaków za granicą nagroda Ministra Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą”. Natomiast III miejsce wśród „Filmów upamiętniających 40. rocznicę powstania „Solidarności” Nagroda Fundacji Solidarności Dziennikarskiej” zajął Sławomir Mazur za dokument produkcji TVP3 Kielce „Dzieło ks. Czesława Wali”. W kategorii „Nagrody specjalne Jubileuszową Nagrodę Specjalną za wsparcie i wieloletni udział w Festiwalach Polonijnych „Losy Polaków i „Polskie Ojczyzny” otrzymały: Jolanta Kessler i Małgorzata Rodowicz za „Opowieść Rodowiczów”.

W kategorii „Filmy fabularne i dokumenty fabularyzowane Nagroda Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Ministra Michała Dworczyka” II miejsce zajął Jarosław Mańka z filmem „Ks. Piotr Skarga”(koprodukcja TVP3 Kraków). Natomiast w kategorii „Losy Polaków na kresach wschodnich. Nagroda profesora Jana Żaryna Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej” III miejsce zajął film prod. TVP Polonia „Mały Kawałek Polski” Jana Grzyba. W kategorii „Projekty, scenariusze i strony internetowe” III nagroda przypadła TVP i TVP Polonii za strony polonia.tvp.pl oraz anglojęzyczny kanał Poland In.

Głównym celem Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków” jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie.