• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie Komisji Etyki TVP S.A. z dnia 30.09.2010 r. w sprawie skargi p. Michała Nekanda-Trepki z 19.01.2010 r.

13:18, 04.10.2010
Orzeczenie Komisji Etyki TVP S.A. z dnia 30.09.2010 r. w sprawie skargi p. Michała Nekanda-Trepki z 19.01.2010 r.Ponadto Komisja Etyki TVP S.A. przeprowadziła rozmowy z: - p. Witoldem Będkowskim - producentem zatrudnionym w Agencji Filmowej TVP S.A., - p. Anną Kossut Luboińską – zatrudnioną w Redakcji Repertuaru TVP Polonia, - p. Janem Strękowskim – współreżyserem filmu „Atak Hitlera na Polskę” włączonym do ekipy na wniosek Michała Nekanda-Trepki, - p. Moniką Sieradzką – zatrudnioną w TVP Info, współpracującą przy produkcji filmu.

Podziel się:  Więcej
W toku dalszego postępowania Komisja Etyki TVP S.A. zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami i dokumentami: - p. Radosława Śmigulskiego – ówczesnego dyrektora Agencji Filmowej, - p. Witolda Będkowskiego – producenta ww. filmu zatrudnionego w Agencji Filmowej TVP S.A., - p. Anny Kossut-Luboińskiej - redaktor prowadzącej z Redakcji Repertuaru TVP Polonia, - z oświadczeniem p. Agnieszki Romaszewskiej-Guzy – Dyrektora TVP Polonia w czasie przygotowywania projektu, - z oświadczeniem p. Bogdana Milczarka – ówczesnego zastępcy dyrektora TVP Polonia, - z porozumieniem zawartym pomiędzy TVP Polonia a Agencją Filmową na realizację filmu dokumentalnego „Atak Hitlera na Polskę” oraz kopią aneksu do ww. porozumienia, - z korespondencją e-mailową Michała Nekanda-Trepki związaną z produkcją.
Ponadto Komisja Etyki TVP S.A. przeprowadziła rozmowy z: - p. Witoldem Będkowskim - producentem zatrudnionym w Agencji Filmowej TVP S.A., - p. Anną Kossut Luboińską – zatrudnioną w Redakcji Repertuaru TVP Polonia, - p. Janem Strękowskim – współreżyserem filmu „Atak Hitlera na Polskę” włączonym do ekipy na wniosek Michała Nekanda-Trepki, - p. Moniką Sieradzką – zatrudnioną w TVP Info, współpracującą przy produkcji filmu.
Zaproszony na rozmowę p. Krzysztof Kardasz, kierownik produkcji - współpracownik Agencji Filmowej TVP S.A., nie przybył na rozmowę. Jednocześnie poinformował telefonicznie Komisję, że nie pracuje już, ani nie współpracuje z TVP S.A.
Analiza dokumentów i wnioski z rozmów z uczestnikami procesu przygotowania i realizacji filmu zaproszonymi przez Komisję Etyki TVP wykazały, że dokumentacja praw autorskich, która powstała w Agencji Filmowej, nie oddawała stanu faktycznego a sporządzona została na podstawie nieformalnych i nieudokumentowanych dyspozycji ówczesnego kierownictwa TVP i Agencji Filmowej. Mając świadomość, że uznanie „rzeczywistego autorstwa” może być dochodzone także na drodze sądowej, Komisja Etyki TVP uznała, że w interesie dobrego imienia naszej instytucji, należy podjąć mediację i dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Na nasz wniosek Michał Nekanda-Trepka zwrócił się do obecnego Dyrektora TVP Polonia red. Witolda Laskowskiego, któremu przedstawił obszerną dokumentację faktograficzną oraz stosowne wyjaśnienia. Dyrektor TVP Polonia red. Witold Laskowski podjął decyzję o przywróceniu rzeczywistego autorstwa w napisach polskiej wersji filmu, o czym Komisja Etyki TVP została powiadomiona pismem z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie przywrócenia w napisach czołowych i końcowych filmu dokumentalnego „Atak Hitlera na Polskę” rzeczywistego współautorstwa p. Michała Nekanda – Trepki”.
W związku z powyższą decyzją, Komisja Etyki TVP zawiesza dalsze postępowanie jako bezzasadne, jednak postanawia zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania prawa, procedur korporacyjnych i zasad etyki przez wszystkich uczestników tworzenia, realizacji i produkcji programu telewizyjnego w TVP oraz nie uleganie koniunkturalnym naciskom, mającym wszelkie znamiona mobbingu.
Przewodnicząca Komisji Etyki TVP S.A.
Halina Marszałek-Mrozowska