• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie z dnia 27 lipca 2005

12:13, 27.07.2005
Orzeczenie z dnia 27 lipca 2005W związku z tym Komisja Etyki TVP otworzyła postępowanie wyjaśniające:

- obejrzała zaskarżony reportaż TVP3 - Regionalna z 10 maja br.,
- zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem autorki reportażu złożonym dyrektorowi TVP3 - Regionalna,
- przeprowadziła rozmowy - z autorką reportażu Różą Fabjanowską oraz z dyrektorem TVP3 Andrzejem Czaplińskim i kierownikiem Redakcji Warszawsko-Mazowieckiej Piotrem Garbarczykiem,
- zapoznała się ze sprostowaniem MPWiK wyemitowanym na antenie TVP3 - Regionalna,
- zapoznała się z artykułem Małgorzaty Zubik „Rzeka ścieków, szczyt emocji” zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej Stołecznej z 16 czerwca br.

Na tej podstawie Komisja Etyki TVP orzeka, co następuje:
- autorka reportażu wykazała postawę obywatelską, upominając się o poszanowanie przez władze miasta oraz zarząd MPWiK prawa mieszkańców-sąsiadów oczyszczalni „Czajka” do skonsultowania z nimi projektu rozbudowy,
- reportaż pokazał przebieg wydarzeń związanych z tym zamierzeniem inwestycyjnym zgodnie z faktami, przedstawił argumenty władz miasta i zarządu MPWiK z jednej strony, obawy mieszkańców dzielnicy - z drugiej,
- natomiast błędem było realizowanie reportażu przez dziennikarkę, która jest mieszkanką dzielnicy Białołęka i uczestniczyła w akcji protestacyjnej, czego zresztą nie ukrywała.

Reportaż został zrealizowany zgodnie z p. 1 „Zasad Etyki Dziennikarskiej w TVP S.A.” – Dziennikarz telewizji publicznej wobec odbiorców: Zadaniem i rolą dziennikarza jest realizacja prawa każdego człowieka do informacji oraz do udziału w debacie publicznej znajdującej swój wyraz w programie telewizyjnym.

Jednakże autorka reportażu naruszyła p. 13 „Zasad...” – Konflikt interesów: „Należy czytelnie oddzielać swoją prywatną działalność od pracy w telewizji publicznej”.

Przewodniczący Komisji Etyki TVP
Krzysztof Puchniarski

Do Komisji Etyki TVP zwrócił się dyrektor TVP3 – Regionalna Andrzej Czapliński o zajęcie stanowiska w sprawie skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie na reportaż Róży Fabjanowskiej „Fatalna lokalizacja” o konflikcie wokół modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy spalarni odpadów „Czajka” w Warszawie-Białołęce, wyemitowany przez TVP3 - Regionalna 10 maja 2005 r. i następnie kilkakrotnie powtarzany na tej antenie. W skardze zarzucono autorce reportażu, że „ze względów osobistych jest zainteresowana konkretnym rozwiązaniem sprawy(...) naruszyła pięć Zasad etyki TVP(...) w sposób ewidentny mamy tu do czynienia z konfliktem interesu, brakiem bezstronności, opowiedzeniem się po jednej ze stron konfliktu, tendencyjnym opracowaniem materiału i przedmiotowym potraktowaniem jednej ze stron”.


Podziel się:  Więcej
W związku z tym Komisja Etyki TVP otworzyła postępowanie wyjaśniające:

- obejrzała zaskarżony reportaż TVP3 - Regionalna z 10 maja br.,
- zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem autorki reportażu złożonym dyrektorowi TVP3 - Regionalna,
- przeprowadziła rozmowy - z autorką reportażu Różą Fabjanowską oraz z dyrektorem TVP3 Andrzejem Czaplińskim i kierownikiem Redakcji Warszawsko-Mazowieckiej Piotrem Garbarczykiem,
- zapoznała się ze sprostowaniem MPWiK wyemitowanym na antenie TVP3 - Regionalna,
- zapoznała się z artykułem Małgorzaty Zubik „Rzeka ścieków, szczyt emocji” zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej Stołecznej z 16 czerwca br.

Na tej podstawie Komisja Etyki TVP orzeka, co następuje:
- autorka reportażu wykazała postawę obywatelską, upominając się o poszanowanie przez władze miasta oraz zarząd MPWiK prawa mieszkańców-sąsiadów oczyszczalni „Czajka” do skonsultowania z nimi projektu rozbudowy,
- reportaż pokazał przebieg wydarzeń związanych z tym zamierzeniem inwestycyjnym zgodnie z faktami, przedstawił argumenty władz miasta i zarządu MPWiK z jednej strony, obawy mieszkańców dzielnicy - z drugiej,
- natomiast błędem było realizowanie reportażu przez dziennikarkę, która jest mieszkanką dzielnicy Białołęka i uczestniczyła w akcji protestacyjnej, czego zresztą nie ukrywała.

Reportaż został zrealizowany zgodnie z p. 1 „Zasad Etyki Dziennikarskiej w TVP S.A.” – Dziennikarz telewizji publicznej wobec odbiorców: Zadaniem i rolą dziennikarza jest realizacja prawa każdego człowieka do informacji oraz do udziału w debacie publicznej znajdującej swój wyraz w programie telewizyjnym.

Jednakże autorka reportażu naruszyła p. 13 „Zasad...” – Konflikt interesów: „Należy czytelnie oddzielać swoją prywatną działalność od pracy w telewizji publicznej”.

Przewodniczący Komisji Etyki TVP
Krzysztof Puchniarski