• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

E-faktura w TVP

10:24, 09.04.2015
E-faktura w TVPZapraszamy do korzystania z e-faktury.

Zapraszamy do korzystania z e-faktury.

Aktywacja e-faktury

Aby korzystać z e-faktur TVP należy wypełnić wzór Oświadczenia (patrz załączniki) i przesłać jego oryginał na adres jednostki organizacyjnej współpracującej z klientem. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę do tego uprawnioną (zgodnie z zasadami reprezentacji lub na podstawie pełnomocnictwa).
Po weryfikacji i rejestracji Oświadczenia, na adres e-mail wskazany przez klienta w Oświadczeniu, przekazany zostanie kod dostępu do e-faktur otrzymywanych z TVP S.A. Kod przyznawany jest jednorazowo na cały okres współpracy klienta z TVP S.A.

Dostępność e-faktury

Informacje o wystawieniu i udostępnieniu faktury będą przesyłane w e-mailu zawierającym informacje o fakturze oraz link do faktury na dedykowanym portalu internetowym, obsługującym dokumenty TVP S.A. Wiadomości e-mail będą przesyłane na adres podany w Oświadczeniu. Fakturę można będzie zapisać w formacie PDF.
Faktury będą udostępnione na portalu internetowym przez okres 6 miesięcy od daty ich wystawienia. Instrukcję obsługi e-faktur za pomocą portalu internetowego Green Mail 24, z usług którego korzysta TVP S.A. można pobrać z załączników.

Opłaty

Korzystanie z e-faktur jest dla klientów TVP S.A. bezpłatne. Klienci TVP S.A. w zakresie e-faktur odbieranych z TVP S.A. korzystają z portalu Green Mail 24 bezpłatnie.

Informacje dodatkowe

Doręczenie faktury elektronicznej następuje z chwilą wysłania do Klienta, na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail, wiadomości zawierającej powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej.
W związku z tym, iż system do obsługi e-faktur nie został jeszcze wdrożony w całej TVP S.A., część faktur może być nadal wystawiana w formie papierowej i dostarczana za pośrednictwem poczty.
TVP S.A. będzie sukcesywnie włączać do systemu udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej, również inne dokumenty finansowe (takie jak: noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald).

Dokumenty do pobrania (w załącznikach)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na stosowanie faktur elektronicznych
Instrukcja obsługi e-faktur dla klientów TVP
Instrukcja konfiguracji programu Adobe Reader w celu poprawnej weryfikacji podpisów elektronicznych wydanych przez TVP wraz z pakietem instalacyjnym (folder .zip)