Regulamin organizacyjny TVP S.A. w likwidacji - obowiązujący od 4 czerwca 2024 r.

Struktura organizacyjna TVP S.A. w likwidacji - obowiązująca od 4 czerwca 2024 r.

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS KONCERTU DEBIUTY OPOLE 2024

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS KONCERT PREMIERY OPOLE 2024

Sprawozdanie abonamentowe TVP za 2023 r. i sprawozdanie z realizacji misji publicznej przez TVP w 2023 r.

Politycy w TVP 2024 r.

Tomasz Sygut - Dyrektor Generalny TVP S.A. w likwidacji

Daniel Gorgosz - Likwidator Spółki TVP S.A. w likwidacji

OPINIA MNIEJSZOŚCI DO UCHWAŁY NR 11/VIII/2023

UCHWAŁA NR 11/VIII/2023

Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat Piotr Zemła