Struktura Organizacyjna TVP S.A. w likwidacji od 1 marca 2024 r.

Regulamin organizacyjny Spółki od 1 marca 2024 r.

Regulamin głosowania SMS Finał Voice Senior

Tomasz Sygut - Dyrektor Generalny TVP S.A. w likwidacji

Daniel Gorgosz - Likwidator Spółki TVP S.A. w likwidacji

OPINIA MNIEJSZOŚCI DO UCHWAŁY NR 11/VIII/2023

UCHWAŁA NR 11/VIII/2023

Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat Piotr Zemła

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat dr hab. Maciej Taborowski

Sekretarz Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat Anisa Gnacikowska

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria z TVP 2023-2024

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Telewizję Polską S.A. w 2022 r.