• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie KE z 9.11.2017 w sprawie publikacji: "Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem".

09:40, 30.11.2017
Orzeczenie KE z 9.11.2017 w sprawie publikacji: "Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem".Komisja Etyki TVP wdrożyła postępowanie wyjaśniającej w sprawie publikacji pt.: „Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem”. Artykuł opublikowany został na portalu TVP Info, w dniu 14 października 2017 r. Odnosił się do protestu głodowego lekarzy rezydentów.

Podziel się:  Więcej
Komisja Etyki TVP wdrożyła postępowanie wyjaśniającej w sprawie publikacji pt.: „Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem”. Artykuł opublikowany został na portalu TVP Info, w dniu 14 października 2017 r. Odnosił się do protestu głodowego lekarzy rezydentów. Tekst został zilustrowany zdjęciami zaczerpniętymi z profilów społecznościowych. Rezydenci zostali przedstawieni jako osoby gustujące w „zagranicznych wojażach” i „regularnie odwiedzające egzotyczne zakątki”, a także rozsmakowane „w kanapkach z kawiorem i drogich trunkach”.

Na tej podstawie postawiono zarzuty nierzetelności dziennikarskiej i manipulacji informacjami na temat niektórych lekarzy rezydentów.

Po przeprowadzonym postępowaniu, Komisja Etyki TVP orzekła, że w publikacji, o której mowa zostały naruszone „Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej”.

Komisja uznaje, że w szczególności naruszone zostały zapisy:

„Dziennikarz telewizji publicznej służy społeczności widzów, szanując prawdę, dobro wspólne i wolność słowa, dokłada wszelkich starań, by zachować niezależność i bezstronność.” (rozdział I pkt 1)

oraz

„Dziennikarz wykazuje należytą dbałość o wyraźne oddzielenie informacji od komentarza i opinii.”; „Informacje przekazywane przez dziennikarza powinny być zrównoważone i dokładne, tak aby telewidz mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek oraz być przedstawiane we właściwym kontekście, opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Żadne okoliczności, motywy, naciski czy inspiracje nie usprawiedliwiają podania fałszywych czy niesprawdzonych informacji ani zatajania informacji.”; „W sytuacjach konfliktowych dziennikarz obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by dotrzeć do źródeł informacji wszystkich stron sporu. Jeśli jest to niemożliwe informuje, że są to dane częściowe.; „Opinie i komentarze nie mogą przeinaczać faktów ani być wynikiem nacisków instytucji, firm czy osób prywatnych.” (rozdział II pkt. 1-4)

w imieniu Komisji Etyki TVP

Dobromiła Skalska–Tittel

Przewodnicząca