• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie KE z 26.04.2018 w sprawie reportażu pt.: "Głuchy wyrok", wyemitowanego w MER TVP2 z 28.11.2017 r.

14:55, 18.05.2018
Orzeczenie KE z 26.04.2018 w sprawie reportażu pt.: "Głuchy wyrok", wyemitowanego w MER TVP2 z 28.11.2017 r.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
Komisja Etyki TVP podjęła procedurę sprawdzającą ewentualne naruszenie Zasad etyki dziennikarskiej przez autorkę reportażu pt.: „Głuchy wyrok”, wyemitowanego w Magazynie Ekspresu Reporterów TVP2, w dniu 28 listopada 2017 r., po zapoznaniu się z pismami nadesłanymi do wiadomości Komisji przez Kancelarię Adwokacką Katarzyna Wojcieszuk-Kwiatkowska, posiadającą pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa Lucyny i Wiesława Plaskaczyńskich.
Komisja wdrożyła postępowanie wyjaśniające i zapoznała się z:

1) reportażem pt.: „Głuchy wyrok” autorstwa Barbary Jendrzejczyk, wyemitowanym w programie Magazyn Ekspresu Reporterów, w dniu 28 listopada 2017 r.;

2) reportażem pt.: „Głuchy wyrok” autorstwa Sabiny Dyla-Grad, wyemitowanym w programie Puls Polski TVP Info, w dniu 22 sierpnia 2015 r.;

3) przeprowadziła rozmowę z Barbarą Jendrzejczyk autorką zaskarżonego reportażu;

4) zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami redakcji.

Po przeprowadzonym postępowaniu Komisja Etyki uznała, że w wyemitowanym reportażu zostały naruszone Zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w Telewizji Polskiej w odniesieniu do zapisów zawartych w:

a) Rozdziale II pkt. 2: Informacje przekazywane przez dziennikarza powinny być zrównoważone i dokładne tak aby telewidz mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek oraz być przedstawiane we właściwym kontekście, opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Żadne okoliczności, motywy, naciski czy inspiracje nie usprawiedliwiają podania fałszywych czy niesprawdzonych informacji ani zatajania informacji;

b) Rozdziale II pkt. 3: W sytuacjach konfliktowych dziennikarz obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by dotrzeć do źródeł informacji wszystkich stron sporu. Jeśli jest to niemożliwe informuje, że są to dane częściowe.

Komisja uznała, że Autorka reportażu nie dopełniła obowiązku zachowania staranności w dotarciu do informacji z obu stron sporu. Bardzo trudny temat podjęty przez Autorkę wymagał szczególnej staranności przy zbieraniu materiałów dziennikarskich, ich weryfikacji i konfrontowaniu ze stanowiskiem obu stron. Zdaniem Komisji Autorka przyjęła za prawdziwą narrację jednej ze stron konfliktu między rodzicami, o wykonywanie władzy nad małoletnim synem. Był to błąd warsztatowy, który w konsekwencji doprowadził do naruszenia zasad etyki dziennikarskiej obowiązujących w TVP S.A.


w imieniu Komisji Etyki TVP

Stanisław Królak

Przewodniczący