• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Główny Specjalista Wydziału Energetyki

16:56, 27.06.2018
Główny Specjalista Wydziału Energetyki
Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych pracą w Ośrodku Inwestycji i Transportu na stanowisku:

Główny Specjalista Wydziału Energetyki 
(miejsce pracy: Warszawa)

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych pracą w Ośrodku Inwestycji i Transportu na stanowisku:

Główny Specjalista Wydziału Energetyki 
(miejsce pracy: Warszawa)

 
Ośrodek Inwestycji i Transportu

Podziel się:  Więcej
Zakres obowiązków obejmuje: 
 • utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz automatyki budynkowej: 
 • eksploatacja, nadzór nad utrzymaniem w sprawności, wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji,
 • zlecanie usuwania usterek oraz napraw awaryjnych,
 • planowanie modernizacji, remontów, opracowywanie harmonogramów przeglądów,
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,
 • organizowanie i uczestniczenie w komisjach odbiorów,
 • zapewnienie ciągłości dostaw czynników energetycznych,
 • nadzór nad systemami monitoringu BMS,
 • nadzór nad realizacją umów i usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne,
 • raportowanie i nadzorowanie stanu wykonania oglądów codziennych, prac eksploatacyjnych oraz przeglądów okresowych i badań/pomiarów
 • przygotowywanie instrukcji wewnętrznych w zakresie prac realizowanych przez Wydział,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej oraz opracowywanie instrukcji eksploatacyjnych i bhp,
 • wykonywanie uzgodnień, przygotowanie założeń technicznych i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (w tym na dostawy energii elektrycznej), we współpracy z Biurem Zakupów i Zamówień Publicznych, zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowana elektrotechnika,  elektroenergetyka,  automatyka),
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy przy eksploatacji systemów elektroenergetycznych SN i NN, 
 • doświadczenie w obsłudze platformy zakupowej, przeprowadzaniu zapytań ofertowych, sporządzaniu opisów przedmiotu zamówienia, redagowanie pism,
 • znajomość przepisów BHP oraz organizacji pracy w energetyce,
 • uprawnienia elektryczne SEP powyżej 1 kV E i D.

Mile widziane: 
 • znajomość systemów: BMS, ewidencji awarii,
 • znajomość oprogramowania: AutoCad, Pakiet MS Office, NormaPro,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • uprawnienia do projektowania,
 • prawo jazdy kat. B.

 
Oferujemy: 
 • stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w oparciu o umowę o pracę,
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@tvp.pl w terminie do 23 lipca 2018 r. W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji „IW_A”.

W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista Wydziału Energetyki jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista Wydziału Energetyki, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista Wydziału Energetyki prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista Wydziału Energetyki, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”.

Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału 
w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) 
w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.
Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału 
w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) 
w przyszłych procesach rekrutacji. 
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.