• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Technik Zespołu Emisyjnego (Warszawa)

14:34, 20.07.2018
Technik Zespołu Emisyjnego (Warszawa)
Telewizja Polska S.A. poszukuje osób zainteresowanych stałą współpracą z OTV Warszawa, jako
Technik Zespołu Emisyjnego

Telewizja Polska S.A. poszukuje osób zainteresowanych stałą współpracą z OTV Warszawa, jako
Technik Zespołu Emisyjnego

 
OTV Warszawa

Podziel się:  Więcej
Zadania: 
 • obsługa urządzeń automatyki emisji,
 • przygotowywanie play-listy zgodnie z zaplanowanym dziennym planem emisji,
 • współpraca i wsparcie w zespole specjalistów obsługi technicznej,
 • chęć do nauki i rozwój umiejętności technicznych.

Oczekujemy:
 • wykształcenia o profilu technicznym w kierunku elektronika/informatyka,
 • pozytywnego stosunku do życia i ludzi, współpracy w zespole,
 • zaangażowania i chęci do pracy,
 • gotowości do wykonywania zadań w systemie zmianowym,
 • umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu.
Dodatkowym atutem będą pierwsze doświadczenia na pokrewnym stanowisku, w podobnym środowisku zawodowym.


Oferujemy:
 • stabilną, długotrwałą współpracę - umowa cywilnoprawna, ewentualnie B2B,
 • współpracę z największą telewizją i jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm medialnych w Polsce,
 • odpowiedzialne stanowisko i przyjazną atmosferę w pracy,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość rozwoju osobistego w środowisku technicznym telewizji,
 • dogodną lokalizację w centrum, stacja metra Świętokrzyska.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV (z przykładem sytuacji zaangażowania w wykonanie zadania), ze wskazaniem preferowanej formy współpracy, na adres e-mail: rekrutacja@tvp.pl, w terminie do 10 sierpnia 2018.
W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji „Emisja/A”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Technik Zespołu Emisyjnego jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Technik Zespołu Emisyjnego, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Technik Zespołu Emisyjnego prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Technik Zespołu Emisyjnego, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”
___________________________________________________________-
Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.
Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.