• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Administrator Baz Danych Oracle

13:35, 23.07.2018
Administrator Baz Danych Oracle
Telewizja Polska S.A. - jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm medialnych w Polsce poszukuje osób zainteresowanych dołączeniem do zespołu w Ośrodku - TVP Technologie jako

Administrator Baz Danych Oracle
(lokalizacja: Warszawa)

Telewizja Polska S.A. - jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm medialnych w Polsce poszukuje osób zainteresowanych dołączeniem do zespołu w Ośrodku - TVP Technologie jako

Administrator Baz Danych Oracle
(lokalizacja: Warszawa)

 
Ośrodek - TVP Technologie

Podziel się:  Więcej
Zadania:
 • administrowanie bazami danych Oracle/MS SQL,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa, instalacja, aktualizacja oraz optymalizacja i strojenie,
 • utrzymanie i dbanie o ciągłość pracy systemów baz danych,
 • opracowanie, kontrola i wdrażanie procedur bezpieczeństwa w zakresie baz danych.

Szukamy:
 • pasjonata nowych technologii, poszukującego wyzwań,
 • z co najmniej 2 letnim doświadczeniem jako Administrator Baz Danych,
 • bardzo dobrą znajomością relacyjnych baz danych Oracle,
 • dobrą znajomością MS SQL, PostgreSQL,
 • znajomością zagadnień z zakresu systemów operacyjnych klasy UNIX/Linux oraz Windows,
 • umiejętnością modelowania struktur baz danych i zapytań SQL.

Oczekujemy również:
 • wyższego wykształcenia (preferowane kierunki: informatyka),
 • umiejętności pracy w zespole,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,


Pracując w TVP będziesz mieć możliwość:
 • stanowienia części zespołu wybitnych specjalistów i twórców nowych systemów,
 • uczestniczenia w interesujących i nowatorskich projektach, stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • kontaktu z najnowszą technologią i narzędziami,
 • korzystania z kart sportowych i programu opieki medycznej,
 • być blisko interesujących wydarzeń, jakie współtworzy nasza firma.


Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłania CV do 23 sierpnia 2018 r. na adres email rekrutacja@tvp.pl. W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji - „ADB/A”.
Do kolejnych etapów rekrutacji zaprosimy wybrane osoby. 
W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

Jeśli chce Pani/Pan by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Administrator Baz Danych Oracle, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:
„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Administrator Baz Danych Oracle, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.”.

Jeśli chce Pani/Pan by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Administrator Baz Danych Oracle, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:
„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Administrator Baz Danych Oracle, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.”.
Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału  w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone 
w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.
Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.