• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Specjalista ds. Sprzedaży Mediów Internetowych

14:22, 31.07.2018
Specjalista ds. Sprzedaży Mediów Internetowych
Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych pracą na stanowisku
Specjalista ds. Sprzedaży Mediów Internetowych
w Zespole ds. Sprzedaży Internetu Biura Reklamy

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych pracą na stanowisku
Specjalista ds. Sprzedaży Mediów Internetowych
w Zespole ds. Sprzedaży Internetu Biura Reklamy

 
Biuro Reklamy

Podziel się:  Więcej
Główne zadania:
 • aktywna sprzedaż internetowej oferty reklamowej TVP (praca z wyznaczonymi domami mediowymi, klientami bezpośrednimi),
 • pozyskiwanie nowych klientów, diagnoza potrzeb i budowanie relacji,
 • sprzedaż projektów specjalnych, wykorzystujących synergię mediów,
 • negocjowanie, przygotowanie i zawieranie umów handlowych,
 • nadzór nad przebiegiem emisji reklam,
 • realizacja celów sprzedażowych,
 • przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych na spotkaniach z klientami,
 • analizowanie danych rynkowych.


Oczekujemy:
 • znajomości specyfiki reklamy internetowej i rynku mediowego (domy mediowe) - min. 2 lata doświadczenia w sprzedaży/zakupie reklamy internetowej,
 • samodzielności w organizacji czasu pracy i powierzonych zadań.
 • umiejętności sprawnego korzystania z Microsoft Office (szczególnie PowerPoint, Excel), narzędzi analitycznych (Gemius PBI, Prism, Gemius Stream, Google Analitycs, etc.),
 • optymizmu życiowego i zaangażowania w działanie,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • wykształcenia wyższego.


Oferujemy:
 • przyjazną atmosferę i pracę z ludźmi z pasją, w zespole Biura Reklamy TVP,
 • atrakcyjne warunki pracy i system motywacyjny,
 • realizację wyzwań zawodowych w największej telewizji w Polsce, przy nowoczesnych projektach TVP VOD, TVP Sport, etc. 
 • udział w projektach łączących działania w tradycyjnej telewizji i internecie,
 • ciekawe/ambitne  zadania przy produkcie: dynamicznie rozwijającej się reklamie wideo, mobile,
 • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
 • współpracę z klientami strategicznymi oraz domami mediowymi działającymi na rynku.


Na aplikacje (CV) czekamy pod adresem rekrutacja@tvp.pl, do dnia 18 sierpnia 2018.
W tytule e-maila prosimy podać kod referencyjny „MEDIA SPRZEDAZ_A”.
W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży Mediów Internetowych, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży Mediów Internetowych, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży Mediów Internetowych, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży Mediów Internetowych, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”
____________________________________________________

Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.