• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Administrator Systemów

14:11, 23.07.2018
Administrator Systemów
Telewizja Polska S.A. - jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm medialnych w Polsce poszukuje osób zainteresowanych dołączeniem do zespołu w Ośrodku - TVP Technologie jako

Administrator Systemów
(lokalizacja: Warszawa)

Telewizja Polska S.A. - jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm medialnych w Polsce poszukuje osób zainteresowanych dołączeniem do zespołu w Ośrodku - TVP Technologie jako

Administrator Systemów
(lokalizacja: Warszawa)

 
Ośrodek - TVP Technologie

Podziel się:  Więcej
Zadania:
 • administracja systemami specjalizowanymi w Ośrodku – TVP Technologie, m.in. Centralną Farmą Transkodującą oraz Systemem hierarchicznego przechowywania danych HSM,
 • zarządzanie i wsparcie globalnej infrastruktury sprzętowej IT firmy, 
 • odpowiadanie za działanie sprzętu serwerowego klasy x86, instalacje, konfiguracje sprzętu, wsparcie przy obsłudze systemu backupu,  
 • dbanie o bezpieczeństwo i stabilność infrastruktury IT.

Szukamy:
 • pasjonata nowych technologii, poszukującego wyzwań, zainteresowanego rozwojem w nowych obszarach i poznaniem interesujących rozwiązań IT dużej skali,
 • osoby swobodnie poruszającej się w administrowaniu systemami klasy Windows 
 • z minimum 3 letnim doświadczeniem,
 • osoby z wiedzą z zakresu:
- implementacji skryptów i narzędzi do automatyzacji i usprawnienia zadań administracyjnych, posiadającej doświadczenie w projektach wdrożeniowych,
- projektowania i wdrażania modyfikacji oraz poprawek systemowych i aplikacyjnych. 

Dodatkowym atutem będzie znajomość systemu backupu HP Data Protector lub IBM TSM oraz znajomość tematyki z obszaru sieci SAN i macierzy dyskowych.

Oczekujemy również:
 • wyższego wykształcenia (preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja lub pokrewne),
 • umiejętności pracy w zespole,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • znajomości jednego z serwerów aplikacyjnych (np. IIS, WebSphere, WebLogic, Apache, Tomcat lub innego).

Pracując w TVP będziesz mieć możliwość:
 • stanowienia części zespołu wybitnych specjalistów i twórców nowych systemów,
 • uczestniczenia w interesujących i nowatorskich projektach,
 • kontaktu z najnowszą technologią i narzędziami,
 • korzystania z kart sportowych i programu opieki medycznej, 
 • być blisko interesujących wydarzeń, jakie współtworzy nasza firma.


Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłania CV do 23 sierpnia 2018 r. na adres email rekrutacja@tvp.pl. W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji - „ASW/A”.
Do kolejnych etapów rekrutacji zaprosimy wybrane osoby. 
W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

Jeśli chce Pani/Pan by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Administrator Systemów, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:
„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Administrator Systemów, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.”.


Jeśli chce Pani/Pan by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Administrator Systemów, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:
„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Administrator Systemów, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.”.
Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału  w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone 
w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.
Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.