• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie KE z 4.10.2018 r. w sprawie skargi na reportaż wyemitowany w programie "Obserwator" TVP1 31.01.2018 r.

10:28, 19.10.2018
Orzeczenie KE z 4.10.2018 r. w sprawie skargi na reportaż wyemitowany w programie "Obserwator" TVP1 31.01.2018 r.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
Komisja Etyki TVP otrzymała skargę Pani Iwony Węglarz na „postępowanie niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej” red. Szymona Wochala, Autora reportażu na temat samobójczej śmierci mieszkańca jednej z małopolskich wsi. Materiał wyemitowano 31.01.2018 r. w programie „Obserwator”, na antenie TVP1.

Skarżąca zarzuca Autorowi reportażu, że pomimo braku zgody opublikował personalia jej i jej rodziny. Wyemitował bez wiedzy i zgody zdjęcia, na których Skarżąca była rozpoznawalna. Pokazał w reportażu dom Skarżącej z obejściem, na co także nie miał zgody.

W związku z tym Komisja wdrożyła postępowanie wyjaśniające i zapoznała się z zaskarżonym reportażem, a także wyjaśnieniami redakcji skierowanymi do Biura Spraw Korporacyjnych TVP.

Zdaniem Komisji, Autor reportażu naruszył następujące Zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w TVP:

W Rozdz. II pkt 2 – Informacje i opinie: „Informacje przekazywane przez dziennikarza powinny być zrównoważone i dokładne, tak aby telewidz mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek ora być przedstawiane we właściwym kontekście, opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Żadne okoliczności, motywy, naciski czy inspiracje nie usprawiedliwiają podania fałszywych czy niesprawdzonych informacji ani zatajania informacji”.

W Rozdz. VII pkt 1 – Ochrona prywatności i intymności: „Każdy ma prawo do ochrony swej prywatności i intymności. Dziennikarz nie może bez zgody osoby zainteresowanej rozpowszechniać informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery jej życia. Naruszenie tej zasady może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawa”.

W Rozdz. IX pkt 1 – Pokazywanie scen przemocy i nieszczęścia: „Pokazywanie scen przemocy i okrucieństwa wymaga w każdym wypadku zachowania od dziennikarza koniecznej równowagi między dokładnością relacji, a osłabieniem wrażliwości odbiorców”.
Obowiązkiem dziennikarza telewizyjnego jest próba wyjaśnienia danej sprawy czy zjawiska i ułatwienie odbiorcom zrozumienia ich sensu. W przypadku reportażu, o którym mowa, Autor nie dotrzymał zasady dokładności. Przedstawił pojedyncze fakty nie próbując dotrzeć do sedna sprawy. W materiale zabrakło stanowiska prokuratora i policji.

Autor - pomimo braku zgody - opublikował wizerunek Skarżącej i jej rodziny. W zaprezentowanych w reportażu kopiach dokumentów pokazał dane osobowe Skarżącej i przedstawił zdjęcia jej domu i otoczenia. Zdaniem Komisji jest to niedopuszczalne. Każdy bowiem ma prawo do prywatności w swoim kręgu, co oznacza mieszkanie, dom, posesję wraz z należącym do niej ogrodem czy obejściem. Bez zgody właściciela dziennikarz nie może wkraczać na tak pojęty teren prywatny.

Ponadto Autor reportażu opublikował zdjęcia z wizji lokalnej, nie troszcząc się przede wszystkim o godność zmarłego. Zdaniem Komisji dziennikarzowi zabrakło szczególnej wrażliwości, którą powinien się charakteryzować, podejmując temat samobójczej śmierci.

w imieniu Komisji Etyki TVP

Jolanta Zaręba

Przewodnicząca