• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie KE z 30.04.2020 r. w sprawie skargi na reportaż pt.: "Życie między paragrafami", wyemit. w"MER" 10.12.2019 r.

09:30, 02.07.2020
Orzeczenie KE z 30.04.2020 r. w sprawie skargi na reportaż pt.: "Życie między paragrafami", wyemit. w"MER" 10.12.2019 r.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
Do Komisja Etyki TVP wpłynęła skarga z dnia 16 grudnia 2019 r., autorstwa pana Jerzego Majchera, na reportaż Marii Magriel pt.: Życie między paragrafami, wyemitowany 10.12.2019 r. w programie Magazyn Ekspresu Reporterów TVP1. Autor skargi zwrócił się do Komisji z wnioskiem (…) „o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dziennikarzy prezentujących i zbierających materiał do programu” (…) oraz (…) „bezzwłoczne sprostowanie fałszywych informacji o haniebnie sprokurowanym reportażu i publiczne przeprosiny za krzywdzące opinie” (…) wyrażone pod adresem Skarżącego i emerytowanej dziennikarki TVP1 pani Urszuli Rajkowskiej.
W związku z tym Komisja Etyki Telewizji Polskiej wdrożyła postępowanie wyjaśniające, w którego ramach:
• zapoznała się ze skargą pana Jerzego Majchera z dnia 16 grudnia 2019 r. i dokumentacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dołączoną do skargi;
• obejrzała reportaż pt.: Życie między paragrafami, wyemitowany 10.12.2019 r., w programie Magazyn Ekspresu Reporterów, na antenie TVP1;
• zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami autorki reportażu – Marii Magriel oraz treścią wyroków Sądu Rejonowego w Piasecznie i Sądu Okręgowego w Warszawie;
• przeprowadziła analizę reportażu pod kątem ewentualnego naruszenia zasad etyki.
Komisja Etyki Telewizji Polskiej S.A. większością głosów uznała, że Maria Magriel, nie naruszyła Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej w przedmiotowym reportażu pt.: "Życie między paragrafami".
Punktem wyjścia do zajęcia się tematem był konflikt zaistniały pomiędzy właścicielami przedszkola „Nutka”, znajdującego się w gminie Lesznowola, a sąsiadem. Komisja przyjęła do wiadomości stanowisko dziennikarki, że głównym celem reportażu było pokazanie na przykładzie konfliktu o przedszkole ”Nutka” szerszego problemu: niedoskonałości przepisów prawa i procedur administracyjno-sądowych, które powodują, że rozwikłanie sporów dotyczących prawa budowlanego może trwać całe lata. Ze złożonych przez Autorkę wyjaśnień wynika, że podczas przygotowywania materiału próbowała uzyskać stanowisko Skarżącego, jednakże odmówił on przedstawienia w materiale swoich racji.
Komisja oceniała reportaż pod kątem ewentualnego naruszenia Zasad etyki dziennikarskiej obowiązujących w TVP i uznała, że zasady te nie zostały złamane. Komisja nie zajmowała się kwestią błędów warsztatowych w reportażu ani kwestią naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych, gdyż zagadnienia te wykraczają poza zakres kompetencji Komisji.
Stanisław Królak
Przewodniczący Komisji Etyki TVP