• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie KE z 16.09.2020 r. w sprawie skargi na materiał wyemit. w programie "Alarm!" TVP1, 27.06.2020 r.

09:13, 20.11.2020
Orzeczenie KE z 16.09.2020 r. w sprawie skargi na materiał wyemit. w programie "Alarm!" TVP1, 27.06.2020 r.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
Do Komisja Etyki TVP wpłynęła prośba pani Magdaleny Bigewskiej „o pilną interwencję w sprawie wywiadu”, którego skarżąca udzieliła red. Piotrowi Sułkowi, przygotowującemu materiał do programu „Alarm!”. Tematem rozmowy była skarga złożona przez grupę studentów Uniwersytetu Śląskiego na dr hab. Ewę Budzyńską, wykładowcę akademickiego. Materiał dziennikarski wyemitowano w programie „Alarm!” w dniu 27.06.2020 r. na antenie TVP1.
Pani Magdalena Bigewska udzielając wypowiedzi zastrzegła sobie prawo do jej autoryzacji. Otrzymała do autoryzacji fragmenty jej wypowiedzi, które miały być emitowane w ramach programu „Alarm”. Nie zaakceptowała jednak wybranych fragmentów, gdyż jej zdaniem nie odzwierciedlały one przebiegu rozmowy i domagała się rozszerzenia swojej wypowiedzi. W wypadku nie zaakceptowania tej propozycji domagała się umieszczenia w programie jej oświadczenia na temat jej wypowiedzi do programu.
Komisja Etyki TVP po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdziła, że w materiale nie zostały naruszone Zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w Telewizji Polskiej S.A.
W materiale nie została pokazana żadna wypowiedź pani Bigewskiej. Zgodnie z wyjaśnieniami autora materiału stało się tak z powodu odmowy autoryzacji wybranych przez niego fragmentów wypowiedzi. Nie ma więc podstaw do stwierdzenia naruszenia zasad etyki dziennikarskiej, bowiem wyłącznie do autora materiału dziennikarskiego należy jego konstrukcja, dobór środków wyrazu i zawartość. Autor nie ma obowiązku uwzględniania wszystkich materiałów, także wypowiedzi osób, które zebrał przy pracy nad materiałem dziennikarskim. Autor wypowiedzi ma prawo do autoryzacji tych fragmentów, które zostały użyte i to prawo zostało wobec Skarżącej zachowane. Prawo prasowe nie przewiduje instytucji informowania o fakcie odmowy autoryzacji.
W związku z powyższym Komisja Etyki TVP orzekła jak wyżej.

w imieniu Komisji Etyki TVP
Stanisław Królak
Przewodniczący