OPINIA MNIEJSZOŚCI DO UCHWAŁY NR 11/VIII/2023

UCHWAŁA NR 11/VIII/2023

Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat Piotr Zemła

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat dr hab. Maciej Taborowski

Sekretarz Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji - adwokat Anisa Gnacikowska

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Telewizję Polską S.A. w 2022 r.

Śp. ks. prof. Michał Drożdż