UCHWAŁA NR 2/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

Stanowisko Rady Programowej TVP SA 9.04.2019

Uchwała 1_2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 TEMATYKA POSIEDZEŃ W 2018

Stanowisko Rady Programowej TVP S.A.

Politycy w TVP 2020 r.

Orzeczenie KE z 7.11.2019 r. w sprawie skargi na materiał wyemitowany w programie "Alarm!" TVP1, w dniu 20.06.2019 r.

Publiczna prezentacja założeń Projektu „Digitalizacja Materiałów TVP Sport" (Digi SPORT)

Orzeczenie KE z 5.09.2019 r. w sprawie skargi na materiały wyemit. w programach TVP3 Szczecin: "Kronika" i "Wokół nas".

Publiczna prezentacja założeń projektu „Rekonstrukcja Arcydzieł Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej do jakości 4K (DIGI 4K)”