• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Publiczna prezentacja założeń Projektu „Digitalizacja Materiałów TVP Sport (DIGI SPORT)"

11:18, 12.11.2019
Publiczna prezentacja założeń Projektu „Digitalizacja Materiałów TVP Sport (DIGI SPORT)"!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW TVP SPORT (DIGI SPORT) przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.


Podziel się:  Więcej
Prezentacja odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w Telewizji Polskiej, ul. Woronicza 17, Budynek B, sala 816 (8 piętro).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 25 listopada 2019 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres Sekretariatu Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A. odizp@tvp.pl.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Telewizji Polskiej.