Struktura Organizacyjna TVP S.A. w likwidacji od 1 marca 2024 r.

Regulamin organizacyjny Spółki od 1 marca 2024 r.

Statut Spółki Telewizja Polska S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Telewizja Polska S.A.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Telewizję Polską S.A. w 2022 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Telewizję Polską S.A. w 2021 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Telewizję Polską S.A. w 2020 r.