• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Audiowizualne usługi medialne

10:51, 15.11.2021
Audiowizualne usługi medialne!!! pusty LEAD !!!

TVP VOD

Podmiotem dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie jest spółka pod firmą „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

Jedynym akcjonariuszem spółki pod firmą „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna jest Skarb Państwa, a prawa z wszystkich akcji tej Spółki wykonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

TVP GO


Podmiotem dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie jest spółka pod firmą „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

Jedynym akcjonariuszem spółki pod firmą „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna jest Skarb Państwa, a prawa z wszystkich akcji tej Spółki wykonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


TVP Stream

Podmiotem dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie jest spółka pod firmą „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

Jedynym akcjonariuszem spółki pod firmą „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna jest Skarb Państwa, a prawa z wszystkich akcji tej Spółki wykonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.