• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Informacje o spółce

15:37, 29.11.2021
Informacje o spółce!!! pusty LEAD !!!
Telewizja Polska Spółka Akcyjna

Ul. J. P. Woronicza 17

00-999 Warszawa

KRS: 0000100679

NIP: 521-04-12-987

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Telewizja Polska S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

Beneficjentami rzeczywistymi spółki pod firmą „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna, ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu Spółki, tj.:1. Mateusz Matyszkowicz.

Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy

Kapitał zakładowy wpłacony całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł