• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Organy spółki

15:30, 29.11.2021
Organy spółki!!! pusty LEAD !!!

ZARZĄD

MATEUSZ MATYSZKOWICZ - PREZES ZARZĄDU

5 września 2022 r. Rada Mediów Narodowych powołała Mateusza Matyszkowicza na Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

Mateusz Matyszkowicz pracuje w TVP od lutego 2016 roku. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora TVP Kultura, dyrektora TVP1 oraz zastępcy dyrektora Biura Programowego ds. repertuaru.

RADA NADZORCZA

MACIEJ ŁOPINSKI - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJPracował m.in. w „Głosie Wybrzeża" i w tygodniku „Czas” (1977-1981), zlikwidowanym w stanie wojennym za sprzyjanie „Solidarności”. W latach 1971-1981 był członkiem PZPR, z której wystąpił po wprowadzeniu stanu wojennego. Odmówił poddania się weryfikacji dziennikarzy.

Od 1982 roku redagował „Solidarność - Pismo Regionu Gdańskiego”. Jednocześnie doradzał Regionalnej Komisji Koordynacyjnej, później zostając jej członkiem. Publikował także w prasie emigracyjnej: „Kulturze”, „Zeszytach Historycznych”, „Kontakcie”. Na przełomie 1982 i 1983 roku spędził kilka miesięcy w areszcie. Razem z M. Wilkiem i Z. Gachem opublikował w 1984 roku książkę „Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”. W 1988 uczestniczył w strajkach w Stoczni Gdańskiej. Jako członek RKK wszedł w skład jawnego Tymczasowego Zarządu Regionu w Gdańsku. Redagował „Tygodnik Gdański” i pracował jako menadżer – zarządzał m.in. spółką „Przekaz” , spółką „Prasa Bałtycka”, Agencją Rozwoju Pomorza S.A. i Grupą Zarządzającą „Pomerania” S.A.

W latach 2005-2010 był sekretarzem stanu, a następnie szefem Gabinetu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Do Sejmu VII kadencji został wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2015-2017 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, skąd odszedł na własną prośbę.

Ma spore doświadczenie dziennikarskie, menadżerskie i nadzorcze w spółkach prawa handlowego. 17 lat temu zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach spółek skarbu państwa. Był członkiem rad nadzorczych Funduszu Gospodarczego i Fundacji Gospodarczej „Solidarności”, Polskiej Agencji Informacyjnej, KGHM, PZU Asset Management, „Gazety Współczesnej” Radia ARnet.

Przemysław Tejkowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.

Aktor, reżyser, producent radiowy i telewizyjny. Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów.

Pracował w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrze Bagatela w Krakowie.

W latach 2007 – 2011 był Dyrektorem Naczelnym Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

W latach 2009–2010 był członkiem Zarządu TVP S.A.

W dorobku posiada kilkadziesiąt ról teatralnych, kilka filmowych, stworzył kilkaset autorskich audycji radiowych, w tym kilkanaście słuchowisk. Jest także autorem kilku tekstów dramatycznych.

RADOSŁAW WŁOSZEK, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Rocznik 1977. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskał licencje w zakresie zarządzania i pośrednictwa nieruchomościami. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada tytuł studiów Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu. W latach 2006 – 2008 dyrektor i Prezes Zarządu PUHiT „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o, a od 2009r. do 2016 r. związany z CZH S.A. w Katowicach, gdzie kierując Działem Zarządzania Majątkiem i Administracji Spółki, współpracował m. in.: z „Euroterminalem Sławków” Sp. z o. o. Od 2016 r. Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o. o. W latach ubiegłych wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ŚRH Obroki w Katowicach, sekretarz Rady Nadzorczej CZH S.A w Katowicach-wybrany jako reprezentant załogi, członek Rad Nadzorczych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o. o w Bełchatowie i Enea S.A. w Poznaniu.

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie TVP S.A. zwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdań: finansowego i z działalności Zarządu. Walne zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki TVP S.A. z wykonywanych przez nich obowiązków. W jego obradach mogą uczestniczyć również członkowie Rady Mediów Narodowych. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd i powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Na Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Mediów Narodowych. Szczegółowe zadania Walnego Zgromadzenia opisane są w Statucie Spółki.