• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Publiczna prezentacja założeń Projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A."

15:23, 06.08.2018
Publiczna prezentacja założeń Projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A."!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.


Podziel się:  Więcej
Prezentacja odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00 w Telewizji Polskiej, ul. Woronicza 17, Budynek B, sala 816 (8 piętro).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 22 sierpnia 2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres Sekretariatu Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A. odizp@tvp.pl

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc) O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Telewizji Polskiej.