• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Telewizja Polska pomaga chorym dzieciom

15:44, 24.03.2015
Telewizja Polska pomaga chorym dzieciom!!! pusty LEAD !!!

Prawie 70 organizacji oraz instytucji społecznych i charytatywnych dostało pieniądze w 22. edycji charytatywnej akcji „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP, która przyniosła 820 tys. 800 zł. Dochód z akcji został w całości podzielony między ubiegające się o pomoc instytucje, stowarzyszenia i fundacje, które na co dzień wspierają najbardziej potrzebujące chore dzieci.

Specjalny charytatywny blok reklamowy został wyemitowany w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia po głównym wydaniu „Wiadomości”, a wpływy z niego zależały od oglądalności. Serdecznie za to dziękujemy wszystkim widzom TVP1!

Dochód z akcji podzielono między te placówki, które do 31 grudnia 2014 r. zgodnie z zasadami złożyły odpowiedni wniosek w Biurze Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP. Pieniądze trafią do tych, którzy pomagają systematycznie chorym dzieciom: stowarzyszeń, fundacji, specjalnych ośrodków wychowawczych, zespołów szkół specjalnych i instytucji opiekuńczych. Darowizny umożliwią beneficjentom prowadzenie już rozpoczętych projektów, albo zrealizowanie nowych zamierzeń.

Pieniądze z „Reklamy Dzieciom 2014” przeznaczono na: dofinansowanie kompleksowej rehabilitacji i terapii oraz turnusów rehabilitacyjnych i kolonii dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, organizację i przeprowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej oraz zdrowotnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. wyposażenie sal: doświadczania świata, sal integracji sensorycznej, terapii EEG Biofeedback, czy zakup sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji słuchu i mowy dzieci, młodzieży niesłyszącej i z niedosłuchem centralnym). Do akcji w tym roku przyłączyli się: PROCTER&GAMBLE, PANDORA, VOLKSWAGEN GROUP POLSKA, JERONIMO MARTINS, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., PZU S.A. (Więcej informacji, w tym lista beneficjentów, na stronie.)

Centrum Informacji TVP